Za potrebe rešavanja vanrednih situacija: vakuumski zatvoreni toaleti

Naš zatvoreni vakuumski WC sistem koristi se u slučajevima kada je potreban brz odgovor na vanredne situacije kao što su epidemije, zemljotresi, poplave, požari. U tim slučajevima potrebno je u kratkom roku obezbediti veliki broj toaleta.

Osnovna prednost EUROmodul vakuumskih toaleta je sigurnost i kontrola higijenskog režima jer se bolesti lako prenose u slučajenima otvorene defekacije i zagađenja na lokacijama privremenog smeštaja.

LOGISTIČKE PREDNOSTI

EUROmodul vakuumski toaleti smanjuju širenje uzročnika zaraze i omogućavaju brzo postavljanje jer se u slučaju katastrofa mogu brzo premeštati kamionima, avionima ili helihopterima.

Korisnici naših vakuumskih toaleta su vlada, vojni i civilnog sektor zaštite i spašavanja kao i nevladine organizacije.