Vakuumski toaleti za potrebe masovnog korišćenja (festivali, koncerti i sve druge masovne manifestacije)

EUROmodul Nova Pazova u saradnji sa JETS – Norveška zajednički realizuju projekte za obezbeđivanje maksimalnih higijenskih standarda tokom festivalskih priredbi.

Princip rada je takav da je veliki broj pojedinačnih kabina povezan privremenim vakuumskim kanalizacionim sistemom koji trenutno tokom ispiranja wc šolje vrši transport fekalija do udaljene tačke koja može biti:

  • Javna kanalizaciina meža
  • Autocistrena
  • Privremeni tank

Mesto ispusta se nalazi dovoljno udaljen od očiju ali i od noseva posetilaca i izvođača čime se obezbeđuje maksimalan komfor.

EUROmodul vakuumski sistem radi konstantano 24/7 jer nema pražnjenja svake pojedinačne kabine kao što je slučaj kod hemijskih kabina.

Princip rada vakuumskih toaleta za potrebe masovnog korišćenja

Princip rada vakuumskih toaleta za potrebe masovnog korišćenja
Princip rada vakuumskih toaleta za potrebe masovnog korišćenja