Vakuumski kanalizacioni sistemi za odvođenje fekalija iz objekata na rekama, jezerima i vodozahvatima

EUROmodul projektuje, proizvodi i izvodi montažne radove u područjima u kojima nije tehnički moguće odvođenje fekalnih voda u javni kanalizacioni sistem.

To su najčešće obale reka koje se zaštićene nasipima za odbranu od poplava ili jezera i vodoakumulacije. U takvim područjima poseban problem predstavljaju usidreni plutajući objekti na rekama u velikim gradovima koji nemaju rešeno pitanje evakuacije fekalnih voda u skladu sa Zakonom o vodama i Pravilnikom o tehničkim pravilima za čamce, ploveća tela i plutajuće objekte.

U cilju rešavanja ovog problema, EUROmodul u saradnji sa norvešekim proizvođačem opreme JETS rešava ovo pitanje koristeći iskustva velikih evropskih gradova, transportom fekalnih voda sa splavova vakuumskim kanalizacionim sistemom sve do javne kanalizacione mreže prema skici u nastvaku.