Vakuumska kanalizacija za naseljenja mesta gde nije moguće izvođenje standardne kanalizacije gravitacionog tipa

Vakuumske kanalizacione sisteme projektujemo i izvodimo na mestima gde postoji potreba da se prevaziđu specifični tehnički problemi, ali i zbog potrebe za jeftinijim i tehnološki racionalnijim rešenjima.

Sistem vakuumske kanalizacije se primenjuje u sledećim slučajevima:

  • potpuno ravan teren, naročito ako je visok nivo podzemnih voda
  • potreba zaštite zemljišta od zagađenja kanalskim sadržajem
  • potreba zaštite reka, jezera i vodnih akumulacija
  • nepovoljan uzdužni profil sa izraženim usponima i padovima
  • nestabilno tlo
  • male gustine naseljenosti i velika neravnomernost potrošnje vode, odnosno neravnomerno tečenje u kanalizaciji
  • potreba za visokim stepenom ekološke zaštite

Prednosti vakuumskog kanalizcionog sistema

   • Glavni kanali mogu da prate površinu terena
   • Male dubine ukopavanja cevi (plitki i uzani rovovi) čime su troškovi iskopa smanjeni.
   • Cevovodi sistema mogu biti položeni i iznad i ispod nivoa terena.
   • Mogućnost transporta fekalnog sadžaja ”uzbrdo”
   • Mala potrošnja električne energije (0.2-1 kWh/m³ otpadne vode).
   • Velike dužine grana kanalizacije – grane vakuumske kanalizacije mogu biti do 4 km dužine.
   • Nema preopterećenja kolektorskih grana mreže, sifonski ventili se otvaraju samo ako dođe do snižavanja podpritisaka u sistemu

Šematski prikaz vakuumske kanalizacije u naseljenim mestima