Vakuumski kanalizacioni sistemi za objekte na rekama, jezerima i vodozahvatima

Vakuumski kanalizacioni sistemi za odvođenje fekalija sa objekata na rekama, jezerima i vodozahvatima

OPŠIRNIJE

Sa priključenjem na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Javni gradski toaleti koji se priključuju na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

OPŠIRNIJE

Za potrebe masovnog korišćenja

Vakuumski toaleti za potrebe masovnog korišćenja (festivali, koncerti i sve druge masovne manifestacije)

OPŠIRNIJE

Vakuumski mobilni toaleti

Za potrebe rešavanja vanrednih situacija

OPŠIRNIJE

Bez mogućnosti priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Javni gradski toaleti vakuumskog tipa za lokacije gde nema mogućnosti priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

OPŠIRNIJE

Vakuumska kanalizacija za naseljena mesta

Vakuumska kanalizacija za naseljena mesta gde nije moguće izvođenje standardne kanalizacije gravitacionog tipa

OPŠIRNIJE