Javni gradski toaleti vakuumskog tipa za lokacije gde nema mogućnosti priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Autonomni – vakuumski javni toaleti

EUROmodul autonomni javni toaleti funkcionišu u potpunosti samostalno zahvaljujući tankovima za tehničku i otpadnu vodu, smeštenim u tehničkom delu toaleta.

Autonomni javni toalet se postavlja uglavnom na lokacije na kojima nije moguće obezbediti priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu ali ima električno napajanje.

Najčešće se toaletni moduli postavljaju na:

– nepristupačne lokacije
– zaštićena gradska jezgra gde nije dozvoljno priključenje na infrastrukturu
– na odmorištima duž auto puteva
– u velike gradske parkove.

EUROmodul javni toalet je energetski efikasan proizvod zahvaljujući vakuumskom sistemu pomoću koga se vrši ispiranje WC-a. Time je potrošnja vode 6 puta manja u odnosu na gravitacioni sistem ispiranja.