EUROmodul Sanitarni Sistemi

EUROmodul Sanitarni Sistemi

Proizvodnja, prodaja i iznajmljivanje automatskih i vakuumskih javnih toaleta i kanalizacionih sistema

20 GODINA ISKUSTVA U PROIZVODNJI JAVNIH GRADSKIH TOALETA

EUROmodul SANITARNI SISTEMI

Naših 20 godina iskustva u proizvodnji javnih gradskih toaleta omogućilo nam je uspešan plasman u sve zemlje EU, Rusije, Belorusije i Kazahstana ali i kreiranje specifičnih proizvoda namanjenih tržištu Srbije.

  • Prodaja javnih gradskih toaleta

  • Iznajmljivanje javnih gradskih toaleta

  • Vakumska kanalizaciona rešenja za naselja
  • Vakumska kanalizaciona rešenja za marine

U skladu sa vašim potrebama

Prodaja javnih gradskih toaleta

Projektujemo i proizvodimo javne tolate prema zatevu klijenta i to sa jednom, dve ili većim brojem korisničkih kabina. Dizajn objekta se definiše u skladu sa potrebana lokacije i urbanističkih zahteva.

Standardni – gravitacioni javni toalet se priključuje na vodovodnu, kanalizacionu i elektro mrežu. 

Vakumski javni tolet proizvodimo za lokacije gde ne postoje tehnički uslovi za priključenje na vodovodnu i kalizacinu mrežu ali postoji napajanje električnom energijom. Ovaj tip toaleta je deo naša ekskluzivne ponude jer smo jedna od retkih evropskih proizvođača sa dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji i velikim brojem realizovanih projekata.

Upoznajte se sa našim projektima u proizvodnji javnih gradskih toaleta ralizovanih u Norveškoj, Švedskoj, Portugalu, Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, Grčkoj, Hrvatskoj, Bugarskoj.

Kratkoročno ili dugoročno

IZNAJMLJIVANJE JAVNIH GRADSKIH TOALETA

Ukoliko ne želite da investirate značajna sredstva u kupovinu javnih toaleta nudimo vam dugoročni najam vakumskih toaleta uglavnom za potrebe rešavanja sanitranih problema u urbanim sredinama, turističkim centrima ali I na svim drugim lokacija gde postoji potreba da se obezbede osnosvni higijeski snadardi.

Kratkoročni najam javnih toaleta omogućili smo za potrebe realizacija javnih manifestacija, festivala, koncerata i sl.

OBLASTI PRIMENE EUROmodul VAKUUMSKIH SANITARNIH SISTEMA

1

Vakuumski kanalizacioni sistemi za odvođenje fekalija iz objekata na rekama, jezerima i vodozahvatima

2

Vakuumski toaleti za potrebe masovnog korišćenja (festivali, koncerti i sve druge masovne manifestacije)

3

Javni gradski toaleti vakuumskog tipa za lokacije gde nema mogućnosti priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

4

Vakuumska kanalizacija za naseljenja mesta gde nije moguće izvođenje standardne kanalizacije gravitacionog tipa

5

Javni gradski toaleti koji se priključuju na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

6

Za potrebe rešavanja vanrednih situacija koriste se vakuumski mobilni toaleti

Kontaktirajte nas

Za sve informacije budite slobodni da nas kontaktirate. Naš stručni tim Vam je na raspolaganju za sve zahteve putem telefona, mejla ili uživo na našoj adresi.

KONTAKT